THE SHOPPER
Wardour Mews, Soho, London
© Graeme McAulay 2013

THE SHOPPER
Wardour Mews, Soho, London
© Graeme McAulay 2013

  1. inoddconcrete reblogged this from concretesuburbia
  2. childishmarshmallow reblogged this from sightsofthesuburbs
  3. concretesuburbia reblogged this from sightsofthesuburbs
  4. antohne reblogged this from sightsofthesuburbs